Tablice kanala - norme

srijeda, 3. kolovoza 2011.

Midland Alan 48 Excel i 48 Excel MultiALAN 48 EXCEL MULTI
ALAN 48 EXCEL


Midland alan 48 excel multi je slijedeći model u nizu multi uređaja sa nešto drugačijom prednjom pločom,a opet skoro istom elektronikom unutar uređaja.
Naime na ploči se nalazi samsung-ov mikrokontroler isto kao i u cb uređaju midland alan 48 plus multi koji ujedno čini samo srce uređaja.
Međutim na prednjoj ploči je došlo do izmjena i kako se vidi na slici uređaj ima puno veći display od svog prethodnika i ima analogni instrument takozvani signal metar koji je po meni puno kvalitetnije riješenje nego onaj signal metar na samom display-u koji kod ovakve kategorije uređaja zna biti vrlo neprecizan. Htjeli mi to priznati ili ne analogni instrumenti još uvijek dominiraju sa svojom preciznošču kod radio uređaja.
Jednim dijelom su u tvornici vratili dio izgleda popularnog midland alan 48 uređaja sa ovim s-metrom koji je izgledom potpuno isti, dok na velikom display-u dugim pritiskom na tipku FUNC sada možemo odabrati da se prikazuje kanal na kojem radimo i njegova radna frekvencija, dakle možemo izabrati prikaz kanala ili prikaz frekvencija na kojoj vršimo komunikaciju. Same znamenke koje prikazuju radne kanale i frekvencije su poprilično velike i rekao bih pomalo neugledne odnosno nezgrapno velike jer zauzimaju dobar dio display-a po meni bi bilo dosta ljepše i funkcionalnije da su smanjili veličinu znamenki te dodali istovremeni prikaz kanala i njegove radne frekvencije.
Što se tiče ostalih funkcija na uređaju one su iste kao i kod prethodnika znači ima 4 memorijska mjesta, DW - dual watch funkciju, SCAN funkciju i EMG - Emergency tipku za direktno prebacivanje uređaja na kanal 19 koja kod nas apsolutno nema nikakvu funkciju.
Dodatne mogućnosti koje ovaj uređaj karakteriziraju je tipka N.K. odnosno skraćenica za
NOISE KILLER koja navodno smanjuje šum, ja sam je par puta pokušao koristiti u komunikaciji, ali sam brzo odustao jer prilikom pritiska na tu tipku uređaj previše reducira visoke tonove toliko da ako   je signal sugovornika sa kojim komunicirate slab ili jednostavno ako je njegova govorna modulacija sama po sebi lošija nećete ga sigurno ništa razumjeti. Uređaj dolazi u paketu sa osnovnim malo lošijim kondezatorskim mikrofonom koji cijeli stane u dlan tako da je sa jedne strane i praktičan pogotovo ako ga koristite u vozilu, a opet sa druge strane modulacija dosta gubi na kvaliteti dok spajanjem mikrofona koji se dobije sa uređajem alan 48 multi plus, excel 48 puno kvalitetnije i "zdravije" zvuči u eteru odnosno predaji.
Ovaj mikrofon možete vidjeti na slici prethodno opisanog uređaja alan 48 plus multi.
Od ostalih funkcija na malom mikrofonu excel-a 48 postoje tipke za promjenu kanala koje
je vrlo lako pritisnuti tako da se zna dogoditi da odete sa kanala, a da toga niste ni svjesni dok ne pogledate na display zato je na prednjoj ploči dodana tipka LOCK koja spriječava takve situacije.
Ovaj uređaj se razlikuje od ostalih i po kombinaciji tonova odnosno beep-u koji se javlja prilikom samog paljenja uređaja, u večernjim satima mogu i susjedi čuti da palite stanicu. Meni osobno ne smeta, ali su ga slobodno mogli za 50% utišati.
Ovim uređajem također možemo izabrati jednu od 13 normi sa kojom ćemo ga koristiti za različite zemlje zato i u nazivu modela ima oznaku MULTI.
Na tržištu postoji još jedna verzija alana 48 excel koji nije multi verzija nego obična 40 kanalna koja se opet može modificirati, dok je iznutra vrlo slična modelu alan 48 plus čiji opis možete vidjeti u jednom od prethodnim post-eva. Uglavnom iznad posta su slike oba uređaja pa pogledajte naizgled slični, a u praksi različiti.

četvrtak, 21. srpnja 2011.

RU-Band 400 kanala AM/FMU ovoj tablici se nalaze popisi svih 400 frekvencija po kanalima i bandovima koji se uključuju nakon modifikacije većine Midlandovih CB uređaja na takozvanu RU-Rusku normu. Norme propisane kod nas za upotrebu CB uređaja odobravaju isključivo upotrebu D-Banda koji koristi frekvencije odobrenog spektra od strane Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije odnosno HAKOM-a. Po ovoj tablici može se vidjeti da dio frekvencija ulazi u 10 i 12 metarski radio amaterski opseg tako da je za upotrebu ovih dijelova opsega nužno položiti radioamaterski ispit kako bi se uređaj mogao zakonski koristiti, međutim većina ovakvih multi uređaja ima samo dvije vrste modulacija AM i FM tako da za ozbiljniji rad na amaterskim opsezima kod kojih se javlja i SSB način rada odnosno modulacije nužno je nabaviti kvalitetniji i profesionalniji uređaj koji opet zahtjeva određenu dozvolu i šire znanje o amaterstvu i samoj primjeni ovakvih uređaja.
Ruska odnosno takozvana RU norma je napravljena za ruske potrebe jer je i sama zemlja dovoljno velika za tih 400 kanala koje su sebi propisali, a inače su rusi specificirali CB frekvencije za određene službe pa tako dobar dio taxi prijevoznika i raznih dispečera u različitim gradovima po rusiji koristi i ima svoje određene kanale nešto slično kao što je kod nas radio-taksi na UHF opsegu također neki drugi CB kanali su određeni za ljude sa posebnim potrebama itd...
(Kliknite na tablicu za puni pregled)

petak, 8. srpnja 2011.

Midland Alan 48 Plus MultiU većini zemalja postoje ograničenja odnosno norme koje definiraju frekvencije CB band-a i samu izračenu snagu odašiljanja, tako skoro svaka zemlja ima definirane svoje norme koje se malo tko pridržava, ali nećemo sad o tome nego o uređaju Midland Alan 48 Plus Multi.
Ovo je jedan nastavak "integrirane" priče o cb uređajima gdje glavnu riječ vodi malo drugačiji procesor. Radi se o mikrokontroleru "Samsung" KS88C2416 na kojem se temelji ovaj multi uređaj. U tvornici su se dosjetili kako napraviti uređaj koji se zakonski može prodavati u svim zemljama gdje je CB dopušten kao alternatini način komunikacije. Naime jednostavnom kombinacijom tipki odnosno istovremenim pritiskom na tipke AM/FM i SCAN te naknadnim uključivanjem uređaja imamo mogućnost izbora postavki uređaja ovisno za koju normu odnosno zemlju ga želimo koristiti tako postoji izbor za: D, D2, EU, EC, E, F, PL, PX, RU, SW, UK, I, i I2 norme.
Uglavnom uređaj je na prvi pogled dosta sličan njegovom prethodniku ali se uvelike razlikuje po unutrašnjosti.
Na prednjoj ploči umjesto 5 memorijskih mjesta imamo ih 4 i DW – Dual Watch tipku sa kojom možemo istovremeno preslušavati dva kanala recimo 15 i 20, dok na display-u u gornjem desnom kutu stoji jedna od oznaka normi za koju uređaj koristimo.
Također kod korištenja određene norme koja dopušta rad do 1w u AM modu na display-u se pojavljuje oznaka LOW koja nam govori da radimo sa smanjenom snagom.
Inače sam uređaj je nešto bolji od prethodnika i tvornički dolazi sa puno kvalitetnijim-masivnijim kondezatorskim mikrofonom koji nije samo mala kondezatorska kapsula promjera 8mm ugrađena u plastiku kao kod većine njih, nego je kon.. mikrofon ugrađen u jedno veće kučište visine 2 cm i promjera 1.5cm kojim možemo proizvesti dosta dobar zvuk modulacije i po meni je riječ o jednom od najboljih kon. Mikrofona na tržištu jer nema suh i oštar zvuk kao i ostali mikrofoni te vrste.

četvrtak, 10. lipnja 2010.

Midland Alan 48 plusNakon izlaska PLL čipa LC 7232n, u tvornici Midland Alan su odlučili integrirati i proširiti funkcije cb uređaja tako je Alan 48 dobio LCD displej, pet memorijskih mjesta, jedan emergency kanal odnosno kanal 9, tipke Q UP i Q DOWN kojima možemo preskakati po deset kanala gore dole te je dobio SCAN funkciju i nazvan je ALAN 48 plus.
Ovaj uređaj je napravljen po CE normama i podesiv je za većinu europskih zemalja ali isključivo tvornički podesiv. Naime u samom uređaju postoje kratkospojnici koje je moguće odlemljivati i zalemljivati ovisno o potrebama frekvencijskog područja za kojega ga koristite. Moguće ga je otključati da radi na 400 kanala AM/FM modulacije i pritom se može koristiti frekvencijski spektar od 25.615MHz do 30.105 MHz i tu dolaze do izražaja tipke Q UP i Q DOWN jer nam se u tom slučaju otvara 10 bandova po abecednom redosljedu A,B,C,D,E,F,G,H,I, i L svaki sa po 40 kanala i vrlo je zamorno jedan po jedan kanal birati sa potenciometrom u slučaju kada recimo želimo sa kanala 10 na bandu B doći na kanal 20 u bandu H, velika je razlika pritisnuti tipku 4 puta nego 40 puta za proći cijeli band.
Međutim što se tiče modifikacije uređaja lemilicom za otvaranje zaključanih kanala u dosta slučajeva bi se događalo da bi nakon kombiniranja krakospojnika uređaj ostao smrznut u jednom frekvencijskom spektru u jednoj od modulacija tako da onima koji nisu vješti sa PLL čipovima preostaje da uređaj daju nekome tko ima više iskustva sa takvom vrstom programibilne elektronike.

Inače uređaj sasvim normalno radi sa svojih predefiniranih 40 kanala osim što se nakon višegodišnje češte upotrebe zna dogoditi da se PLL "umori" od stiskanja predaje pa malo sporije regaira na vaš PTT prekidač na mikrofonu uređaja. Što se inače može očitovati na samom LCD displeju stanice kada se stisne predaja sa malim zakašnjenjem se očituje stanje da je uređaj u predaji, što hoće reći da uređaj nije za duge staze i ne može se pohvaliti sa stabilnošču i karakteristikama kao prvi Alan 48.

O modifikacijama ovog uređaja ću pisati kada pripremim materijal!...

srijeda, 9. lipnja 2010.

Midland Alan 48d


Midland Alan 48d Precision Series je Njemačka verzija druge generacije CB radio stanice Midland Alan 48, a to znači da na štampanoj ploči ove stanice nailazimo na drugačiju ploču i drugačije komponente unutar uređaja odnosno ono što sam pisao u prvom post-u opisivajući midland alan 48. Uglavnom da ne ponavljamo cijelu priču ovdje nailazimo na CB radiostanicu prerađenu za Njemačko tržište sa aktivnih 12 kanala AM - amplitudne modulacije i 40 kanala FM - frekventne modulacije po dopuštenim Njemačkim normama za komunikaciju u građanskom valu. Stanica je limitirana i sa izlaznom snagom po 1W za AM i 4W za FM način rada.
Kako vidimo na fotografiji na prednjoj strani uređaja došlo je do određenih promjena, vidimo da je instrument ploča promijenila boju sa tamno zelene na crnu i vidimo da je isčezla dioda AWI i umjesto nje se pojavila dioda TX koja označava modus rada stanice kada se nalazi u predaji odnosno odašiljanju a umjesto TX diode koja je u ovom slučaju premještena gore vidimo diodu AM koja označava modus rada. Naime kod ovog modela kada preklopnikom prebacimo položaj sa FM na AM način rada od 01 do 12 kanala stanica radi u AM modu i dioda zelena svijetli, a kada dođe na kanal 13 zelena dioda se gasi i stanica se automatski prebacuje rad u FM mod. Ovo se može riješiti jednim jednostavnim zahvatom odnosno možemo dobiti svih 40 kanala u AM i FM modu, ali o tim modifikacijama ćemo u nekom drugom postu pisati.
Preklopnik HI/LO "glumi" preklopnik FIL/OUT iz Alan 48 verzije ove stanice, odnosno jednostavni filter šuma visokih i niskih frekvencija nešto kao bass i treble. Ovaj model nema ANL sklopku kao prijašnji model, ali zato ima ugrađen preklopnik kojim možemo birati koje će nam se informacije prikazivati u malom instrumentu sa lijeve strane. Možemo izabrati da pokazuje jačinu signala kod prijema i predaje S/RF položaj i u položaju MOD možemo vizuelno kontrolirati jačinu ulaznog signala govorne modulacije odnosno laički rečeno možemo pratiti kazaljkom koliko je jak zvuk što ga proizvodimo govorom i tako dodatno možemo potenciometrom MIC GAIN kontrolirati jačinu ulazne modulacije.Eto toliko za sada...

Midland Alan 48


CB radio stanica Midland Alan 48 Precision Seriers je najprodavaniji legendarni model ove marke što govori da se ova radio stanica još uvijek proizvodi i može se naći kao novi odnosno tvornički proizvod "ispod čekića".
Međutim napredak u elektronici je vidljiv i u samoj štampanoj ploči ovog uređaja koji je "evoluirao" izmjenom integriranih komponenti i promjenom elektronike na što bi stari znalci CB radio uređaja znali reći da i ovaj model više nije što je nekada bio.
Na gornjoj slici je prikazana unutrašnjost starog modela stanice sa nešto manjom štampanom pločicom i elementima starije generacije, a na donjoj slici je prikazana unutrašnjost uređaja novije generacije sa nešto novijom vrstom elemenata vidljivi su manji međufrekventni kondezatori popularni lončiči i modularni način spajanja određenih dijelova kod novije generacije uređaja.

Uglavnom ovaj model se diči jako dobrim "neslomljivim" vrlinama i karakteristikama, odličnom prodornom modulacijom i velikom stabilnošću, posjeduje standardne kontrole koje se mogu naći na većini standardnih CB uređaja od kojih će mo izdvojiti kontrolu nivoa šuma FIL/OUT i lampicu odnosno diodu AWI koje izdvajaju ovaj uređaj od većine ostalih.
Naime kod kontrole FIL/OUT radi se o jednom vrlo jednostavnom filteru šuma koji može biti koristan kod šumova visokih i niskih frekvencija odnosno eliminira one šumove koji nam u tom trenutku smetaju za raspoznavanje govorne modulacije sugovornika prilikom detaljnog pretraživanja kanala nešto kao Bass i treble dodati ili oduzeti ono što je manjak odnosno višak.
Dioda AWI je interesantna po svojoj funkciji jer se pali u slučaju kada imamo problema sa antenskom instalacijom, u većini slučajeva se pali kada nam SWR nije dobar odnosno kada je velik ovisno o intezitetu diode.
Što je intezitet svijetla led diode veći to imamo veći SWR i jednostavno nas upozorava da nešto nije u redu.
Proizvođač je tako okarakterizirao ovaj proizvod za masovnu prodaju (za narod) u ono vrijeme odnosno osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je i prvi put ovaj proizvod krenuo u proizvodnju tako da je ova dioda koja je palila crveno svijetlo puno značila laicima da ne bi spalili uređaj koji je za svaki slučaj imao ugrađenu i zaštitu od opterećenja.
Međutim njegove karakteristike i stabilnost su se održale do današnjih dana tako da još uvijek možete kupiti dodatne module i štampane pločice za proširenje ove stanice u specijaliziranim trgovinama radio uređaja pretežito u Italiji. Tako primjerice možete kupiti dodatni modul-kit koji proširuje ovaj uređaj na 120 kanala, poseban modul kojim se dobije nešto kao eho-zvuk na modulaciji ili dodatni trafo odnosno izlazni tranzistor velike snage koji ovaj uređaj pretvaraju u vrlo moćan CB uređaj ili komletan kit koji sadrži sve dodatke za "tuning". Dorađena ovakva stanica se u kompletu naziva Midland Alan 48 "COLT" ili "BSX", a može kupiti već od 350 eur-a što govori o kvaliteti ovakvog uređaja, dok se mogu kupiti i zasebno svaki od tih modula posebno po 15, 20 i 50 eur-a ovisno o njegovoj funkciji.

Ova slika dolje prikazuje kompletan kit sa jačim transformatorom, izlaznim tranzistorima, eho modulom i roger beep kitom na jednoj pločici skroz desno i pločicom za proširenje za 120 kanala, na slici dolje lijevo.


Ove dodatke i modifikacije samog uređaja ću objaviti u narednim post-ovima.
Sve u svemu što reći za svojih trideset godina nego vrhunski posao!